"Arzt" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arztlékař

Beispieltexte mit "Arzt"

Ersthelfer, Arzt und/oder Feuerwehr alarmierenAlarmujte záchrannou službu, lékaře nebo hasiče
Behandlung durch einen Arzt oder Krankenpflegerzákrok lékaře či zdravotní sestry
Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt aufsuchen.Dostane-li se prostředek do očí, omyjte postižené místo ihned vodou a vyhledejte lékaře.
Nach Verschlucken auf keinen Fall Erbrechen hervorrufen und sofort einen Arzt hinzuziehen.Po spolknutí v žádném případě nevyvolávejte zvracení a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zahnarztzubní lékař
Tierarztveterinář
Kassenarztsystemstandardní lékařská péče
Arztpraxisordinace
Tierarztzvěrolékař
Tierarztkosten und Arzneimittel.Náklady na honoráře veterinářů a léčiva.
Name des er mächtigten TierarztesJiméno schváleného veterinárniho lékaře:
Unterricht für arztähnliche Berufezdravotnické školství
Fluoreszenzangiografie durch einen ermächtigten Augenarzt.fluorescenční angiografie prováděná oprávněným očním lékařem.
Der Impfstoff wird von einem ermächtigten Tierarzt verabreicht;očkovací látku podal schválený veterinární lékař;
Erbringung von arztähnlichen medizinischen Leistungen für ambulante Patienten;Ambulantní poskytování nelékařských zdravotnických služeb
Amtlicher Tierarzt/Amtliche Tierärztin bzw. Amtlicher Kontrolleur/Amtliche KontrolleurinÚřední veterinární lékař / úřední inspektor
Der unterzeichnete amtliche Tierarzt/Die unterzeichnete amtliche Tierärztin bescheinigt Folgendes:Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že: