"Artikel 94 gilt entsprechend." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Artikel 94 gilt entsprechend.Ustanovení článku 94 se použijí obdobně.