"Artikel 65 Der Anweisungsbefugte" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Artikel 65 Der AnweisungsbefugteČlánek 65 Schvalující osoba

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Artikel 65: Verringerung der Zahl geeigneter Bewerber, die zur Teilnahme aufgefordert werden sollenČlánek 65: Snížení počtu jinak kvalifikovaných zájemců, kteří mají být vyzváni k účasti
Gemäß den Artikeln 65 und Artikel 66 verhängte Geldbußen und Zwangsgelder sind vollstreckbar.Pokuty a penále uložené podle článků 65 a 66 jsou vykonatelné.
Mindesthebelwirkung, die in klar definierten Etappen innerhalb des in Artikel 65 Absatz 2 festgelegten Förderzeitraums zu erreichen ist;minimálního pákového efektu, jehož má být dosaženo podle jasně stanovených milníků během období způsobilosti uvedeného v čl. 65 odst. 2;