"Artikel 29: Verhandlungsverfahren" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Artikel 29: VerhandlungsverfahrenČlánek 29: Jednací řízení s uveřejněním

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Artikel 29: Vorschriften über die KommunikationČlánek 29: Pravidla pro komunikaci
Artikel 29: Auftragsvergabe an ein verbundenes UnternehmenČlánek 29: Zakázky zadávané přidruženému podniku
Artikel 32: Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige VeröffentlichungČlánek 32: Použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění
Artikel 47: Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum WettbewerbČlánek 47: Jednací řízení s předchozí výzvou k účasti v soutěži
Artikel 50: Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherigen Aufruf zum WettbewerbČlánek 50: Použití jednacího řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži
Aufträge für Immobilientransaktionen im Sinne von Artikel 260 können nach Erkundung des lokalen Marktes im Verhandlungsverfahren vergeben werden.Veřejné zakázky na nemovitosti podle článku 260 lze zadat v rámci jednacího řízení poté, co je proveden průzkum místního trhu.