"Artikel 24: Interessenkonflikte" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Artikel 24: InteressenkonflikteČlánek 24: Střet zájmů

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Artikel 24: Verteidigung und SicherheitČlánek 24: Obrana a bezpečnost
Artikel 42: InteressenkonflikteČlánek 42: Střet zájmů
Artikel 57 InteressenkonflikteČlánek 57 Střet zájmů
Artikel 35: Bekämpfung von Bestechung und Verhinderung von InteressenkonfliktenČlánek 35: Boj proti korupci a předcházení střetu zájmů