"Artenverteilung (von )" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Artenverteilung (von )Rozložení druhů ()

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Darstellung der Codeschalterplatine (von oben)Zobrazení desky spojů kódovacích spínačů (pohled shora)
Devisenreserven (von konvertiblen Fremdwährungen)Devizové rezervy (ve směnitelných cizích měnách)
Prüfergebnisse (von mindestens drei verschiedenen Fahrzeugen je Fahrzeugfamilie);výsledky zkoušky (od nejméně tří různých vozidel z každé rodiny).
Zahlungsfehler (von der Bank noch nicht getätigte Zahlung)Chyba platby (banka ještě neprovedla platbu)
Sonstige Hilfslieferungen (von Privaten oder von nicht öffentlichen Stellen)ostatní dodávky pomoci (jednotlivci, nevládní organizace)
Pasteurisiert, ultrahocherhitzt oder sterilisiert (von Kühen, einschl. Büffeln, Schafen, Ziegen)pasterované, UHT nebo sterilizované (skotu včetně buvolů, ovcí, koz)
Die Probenahme muss am zugänglichen Teil der Partie/des Laderaums erfolgen (von oben).Odběr vzorků se musí provádět na (shora) přístupné části šarže/partie.
Ein (von der verpflichteten Person eingereichter) Antrag auf Änderung einer Unterhaltsentscheidung muss Folgendes enthalten:Návrh na změnu rozhodnutí, kterým se přiznává vyživovací povinnost (předložený povinným) musí obsahovat:
Nicht pasteurisiertes Kolostrum und nicht pasteurisierte Milch zur pharmazeutischen Verwendung (von Kühen, einschl. Büffeln, Schafen, Ziegen)nepasterované mlezivo a mléko pro farmaceutické účely (skotu včetně buvolů, ovcí, koz)