"Arten von Grundwasserleitern." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arten von Grundwasserleitern.Typy zvodní.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Starten von Service - Programmenspouštění servisních programů
Arten von DarlehenDruhy půjčky
Arten von FinanzierungsinstrumentenDruhy finančních nástrojů
Arten von MaßnahmenDruhy opatření
Artenverteilung (von )Rozložení druhů ()
Andere Arten von AktivitätenOstatní druhy činností
Erfasste Arten von DerivatekontraktenPříslušné druhy derivátových smluv
ARTEN VON AKTIVA UND PASSIVATYPY AKTIV A ZÁVAZKŮ
Alle Arten von KMU sind innovationsfähig.Inovovat přitom mohou všechny typy malých a středních podniků.