"Arten von Finanzierungsinstrumenten" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arten von FinanzierungsinstrumentenDruhy finančních nástrojů

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Starten von Service - Programmenspouštění servisních programů
Arten von DarlehenDruhy půjčky
Arten von Grundwasserleitern.Typy zvodní.
Arten von MaßnahmenDruhy opatření
Artenverteilung (von )Rozložení druhů ()
Andere Arten von AktivitätenOstatní druhy činností
Erfasste Arten von DerivatekontraktenPříslušné druhy derivátových smluv
ARTEN VON AKTIVA UND PASSIVATYPY AKTIV A ZÁVAZKŮ
Alle Arten von KMU sind innovationsfähig.Inovovat přitom mohou všechny typy malých a středních podniků.
Ex-ante-Bewertung von FinanzierungsinstrumentenHodnocení finančních nástrojů ex ante
Bedingungen für die Verwendung von FinanzierungsinstrumentenPodmínky pro používání finančních nástrojů
Beiträge von Treuhandfonds und Finanzierungsinstrumenten — Zweckgebundene EinnahmenPříspěvky ze svěřenských fondů a z finančních nástrojů – účelově vázané příjmy
Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte der Anwendungsbereich von Finanzhilfen und Finanzierungsinstrumenten klargestellt werden.Z důvodu právní jistoty je nutné jasně stanovit rozsah grantů a finančních nástrojů.
Auswahl der mit der Umsetzung von Finanzierungsinstrumenten im Wege der indirekten Mittelverwaltung betrauten EinrichtungenVýběr subjektů pověřených uplatňováním finančních nástrojů v režimu nepřímého řízení
die Inanspruchnahme von Finanzierungsinstrumenten übersteigt 8 % der im Rahmen von Vorhaben eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen.využití finančních nástrojů, pokud jde o smluvní závazky související s projektem, přesahuje 8 %.
Für die Umsetzung von Finanzierungsinstrumenten dürfen die betrauten Einrichtungen keine Deckungsgeschäfte zu Spekulationszwecken vornehmen.Při uplatňování finančních nástrojů nesmějí pověřené subjekty provádět zajišťovací operace pro spekulativní účely.
In diesem Zusammenhang sollte die Kommission durch angemessene Unterstützung für eine größtmögliche Verbreitung von Finanzierungsinstrumenten sorgen.V tomto ohledu by Komise měla poskytnout přiměřenou podporu za účelem maximalizace využívání finančních nástrojů.
Inhalt der Übertragungsvereinbarungen mit den mit der Umsetzung von Finanzierungsinstrumenten im Wege der indirekten Mittelverwaltung betrauten EinrichtungenObsah pověřovací dohody se subjekty pověřenými uplatňováním finančních nástrojů v režimu nepřímého řízení