"Art und Zweck der Maßnahme." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Art und Zweck der Maßnahme.povaha a účel opatření.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ausschließlich im Reparatur- oder Wartungsbetrieb, und / oder wenn sicherheitstechnische Einrichtungen zu diesen Zwecken überbrückt oder deaktiviert wurden besteht die Möglichkeit einer Gefährdung durch Laserstrahlung.Možnost ohrožení laserovým paprskem vzniká výhradně během oprav nebo údržby, nebo pokud jsou k těmto účelům překlenuta nebo deaktivována bezpečnostní zařízení.
sachdienliche Erklärungen zu Art und Zweckbestimmung der Mittel.náležité vysvětlení k povaze a účelu prostředků.
das Partnerland verfügt über hinreichend glaubwürdige und zweckdienliche sektorbezogene oder nationale Programme;partnerská země má zavedenu dostatečně věrohodnou a relevantní odvětvovou či celostátní politiku a