"Art und Menge der Waren," auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Art und Menge der Waren,povahu a množství zboží;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Die Entschlammungszeiten sind von Staubart und Staubmenge abhängig und sind daher vom Betreiber der Anlage während des laufenden Betriebes zu ermitteln und festzulegen.Intervaly odkalování závisí na druhu a množství prachu. Je proto úkolem provozovatele zařízení si je za provozu vyhodnotit a stanovit.
Art und Menge der Ressource nach einer spezifischen Kategorisierung.Typ a množství zdroje podle konkrétní kategorizace.
Art und Menge der in einem einzigen Geo-Objekt vorhandenen fossilen Brennstoffressourcen.Typ a množství zdrojů fosilních paliv v jednom prostorovém objektu.
Art und Menge der betreffenden Waren rechtfertigen dies und sind der Zollbehörde bekannt,povaha a oběh příslušného zboží to vyžadují a jsou celnímu úřadu známy;
Zumindest eine Zusammenfassung der Art und des Umfangs bzw. der Menge der Erzeugnisse, Bauarbeiten oder Dienstleistungen.Alespoň souhrnný údaj o povaze a množství výrobků, stavebních prací nebo poskytovaných služeb.