"Art und Komplexität der Beschaffung," auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Art und Komplexität der Beschaffung,povaha a náročnost zakázky;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Art, Umfang und Komplexität der betreffenden Tätigkeiten;charakteru, rozsahu a složitosti příslušných činností,
Die Meldeformate sollten der Art, dem Umfang und der Komplexität der Geschäfte des Instituts angemessen sein.Formáty zpráv musí být přiměřené povaze, rozsahu a komplexnosti činností institucí.