"Armee" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Armeearmáda

Beispieltexte mit "Armee"

Im Januar 2012 den Reservekräften der Armee zugeteilt.V lednu 2012 přeřazen k záložním ozbrojeným jednotkám.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

SüdpolarmeerJižní ledové moře
NordpolarmeerSeverní ledový oceán
Berufsarmeeprofesionální armáda
Reservistenarmeezálohy
Europäisches ArmeekorpsEvropské ozbrojené síly
Mitglied der syrischen Cyber-Armee.Člen syrské elektronické armády.
Ausweis-Nr.: Ausweis eines ehemaligen Armeeangehörigen Nr.: 4302.Identifikační číslo: Číslo průkazu totožnosti bývalého vojáka: 4302.
Zielgruppen waren die Armee, Sicherheitsfirmen und die Autoindustrie.Cílovými skupinami byla armáda, poskytovatelé bezpečnostních služeb a automobilový průmysl.