"Armband" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Armbandnáramek

Beispieltexte mit "Armband"

Nach der Trennung der Streifen entlang der Punktperforation ist jeder Streifen in geschlossenem Zustand ein reißfestes Armband.Když jsou pásky podél perforovaných bodů od sebe odděleny, z každého pásku vznikne po uzavření náramek odolný proti roztržení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Armbanduhren, elektrisch betrieben, auch mit StoppeinrichtungNáramkové hodinky, řízené elektricky, též s vestavěnými stopkami
Armbanduhren, Taschenuhren mit Gehäuse aus Edelmetall oder EdelmetallplattierungenNáramkové hodinky, kapesní hodinky, s pouzdrem z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
Armbanduhren, Taschen- und ähnliche Uhren, mit Gehäuse aus Edelmetall oder Edelmetallplattierungen, auch mit StoppeinrichtungNáramkové, kapesní a jiné hodinky s pouzdrem z drahých kovů nebo kovu plátovaných drahými kovy
Armbanduhren, Taschenuhren und ähnliche Uhren (einschließlich Stoppuhren vom gleichen Typ), ausgenommen Uhren der Position 9101Náramkové hodinky, kapesní hodinky a jiné hodinky, včetně stopek, jiné než čísla 9101
Armbanduhren, Taschenuhren und ähnliche Uhren (einschließlich Stoppuhren vom gleichen Typ), mit Gehäuse aus Edelmetallen oder EdelmetallplattierungenNáramkové hodinky, kapesní hodinky a jiné hodinky, včetně stopek, s pouzdrem z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
andere Armbanduhren, auch mit StoppeinrichtungOstatní náramkové hodinky, též s vestavěnými stopkami
Andere Armbanduhren, Taschen- und ähnliche Uhren, einschließlich StoppuhrenOstatní náramkové, kapesní a podobné hodinky, včetně stopek
Wecker, Armbanduhren und Geräte zum Messen, Anzeigen oder Aufzeichnen der ZeitHodiny, hodinky a zařízení pro účely měření, zobrazování nebo zaznamenávání času