"Armaturen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

ArmaturenArmatury

Beispieltexte mit "Armaturen"

Armaturen am Vorratsbehälterarmatury zásobní nádrže
Armaturen der Meß- und RegeltechnikArmatury měřící a regulační techniky
Regelventile, Schieber und sonstige ArmaturenRegulační, uzavírací (šoupátka), kulové (přímé) a jiné ventily
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Strömungsmaschinen, anderen Pumpen, Kompressoren, ArmaturenOpravy a údržba hydraulických zařízení, ostatních čerpadel, kompresorů, potrubních armatur
Herstellung von Armaturen a. n. gVýroba ostatních potrubních armatur
Reparatur und Instandhaltung von Armaturen und ähnlichen ApparatenOprava a údržba kohoutů a ventilů
Durch Drehen hergestellte Metallteile für Armaturen und ähnliche WarenSoustružené kovové díly pro kohouty, ventily a podobné výrobky
Beschläge und Armaturen des Baubedarfs zur bleibenden Befestigung, aus KunststoffenPříslušenství a kování určené k upevnění z plastů
Pumpenschläuche und ähnliche Schläuche, aus Spinnstoffen, auch mit Armaturen oder Zubehör aus anderen StoffenTextilní hadice k čerpadlům a podobné hadice, též s armaturou nebo příslušenstvím z jiných materiálů
Zusätzliche Armaturen und Anschlussstücke können an dem Kraftstoffsystem angebaut werden, damit eine vollständige Entleerung des Kraftstoffbehälters möglich ist.do palivového systému se mohou namontovat doplňkové armatury a přípojky tak, aby bylo možné úplné vypuštění palivové nádrže.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Armaturenbrett- und ähnliche Uhren für FahrzeugeHodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro vozidla
Armaturen, Länge und Qualität der Schlauchleitungen müssen den Anforderungen entsprechen.Armatury, délka a jakost ohebných potrubí musí vyhovovat příslušným požadavkům.
Armaturenbrettuhren und ähnliche Uhren, für Kraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Schiffe oder andere FahrzeugeHodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro vozidla, letadla, kosmické lodě nebo plavidla
Energieaufnahmeprüfungen am oberen ArmaturenbrettZkoušky pohlcování energie na horní části přístrojové desky
EN-Normen für die Produktgruppe „SanitärarmaturenNormy EN týkající se skupiny produktů „zdravotnětechnické armatury“
spezielle Sanitärarmaturen für den nichthäuslichen Gebrauch.zdravotnětechnické armatury pro nebytová zařízení, určené ke zvláštním účelům.
Maximal verfügbare Durchflussmengen bei „SanitärarmaturenMaximální dosažitelný průtok vody pro „zdravotnětechnické armatury“
Kontrollieren, ob alle Absperrarmaturen geöffnet sind (Dosierpumpe darf nicht bei geschlossenen Absperrarmaturen arbeiten).Zkontrolovat, zda jsou otevřeny všechny uzavírací armatury (dávkovací čerpadlo nesmí pracovat se zavřenými uzavíracími armaturami).
Zusätzlich zur Kennzeichnung am Motor darf das EG-Typgenehmigungszeichen auch über das Armaturenbrett abrufbar gemacht werden.Kromě toho, že je ES schválení typu vyznačeno na motoru, lze je dohledat rovněž přes přístrojovou desku.
feinste Verunreinigungen im Wasser (z.B. Sand, Oxydteilchen, Abrieb etc.) führen langfristig zu Störungen und auch Schädigungen an Leitungen, Armaturen, Geräten, Mischbatterien oder Thermostaten.nepatrné nečistoty ve vodě (např. písek, zoxidované částice, otěr atd.) vedou dlouhodobě k poruchám i poškození vedení, armatur, přístrojů, směšovacích baterií nebo termostatů.