"Armatur" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Armaturarmatura

Beispieltexte mit "Armatur"

Armatur zum Befüllen des Tanks ist am Potentialausgleich angeschlossenArmatura na plnění nádrže je napojena na mechanismus vyrovnávání potenciálů

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

ArmaturenArmatury
Armaturen am Vorratsbehälterarmatury zásobní nádrže
Armaturen der Meß- und RegeltechnikArmatury měřící a regulační techniky
Armaturenbrett- und ähnliche Uhren für FahrzeugeHodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro vozidla
Armaturen, Länge und Qualität der Schlauchleitungen müssen den Anforderungen entsprechen.Armatury, délka a jakost ohebných potrubí musí vyhovovat příslušným požadavkům.
Armaturenbrettuhren und ähnliche Uhren, für Kraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Schiffe oder andere FahrzeugeHodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro vozidla, letadla, kosmické lodě nebo plavidla
Herstellung von Armaturen a. n. gVýroba ostatních potrubních armatur
Regelventile, Schieber und sonstige ArmaturenRegulační, uzavírací (šoupátka), kulové (přímé) a jiné ventily
Energieaufnahmeprüfungen am oberen ArmaturenbrettZkoušky pohlcování energie na horní části přístrojové desky
EN-Normen für die Produktgruppe „Sanitärarmaturen“Normy EN týkající se skupiny produktů „zdravotnětechnické armatury“
spezielle Sanitärarmaturen für den nichthäuslichen Gebrauch.zdravotnětechnické armatury pro nebytová zařízení, určené ke zvláštním účelům.
Maximal verfügbare Durchflussmengen bei „Sanitärarmaturen“Maximální dosažitelný průtok vody pro „zdravotnětechnické armatury“
Reparatur und Instandhaltung von Armaturen und ähnlichen ApparatenOprava a údržba kohoutů a ventilů