"Argentinien" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

ArgentinienArgentina

Beispieltexte mit "Argentinien"

Einfuhren aus ArgentinienDovoz z Argentiny
Argentinien hat erstmals zwei zuständige Stellen mitgeteilt, die zur Ausstellung von Äquivalenzbescheinigungen befugt sind.Argentina poprvé oznámila dva orgány, které jsou oprávněny k vydávání rovnocenných ověřovacích listin.
Andere Drittländer als China und ArgentinienTřetí země kromě Číny a Argentiny
oder Büffelfleisch mit Ursprung in Argentiniennebo buvolí maso pocházející z Argentiny
Die Inlandsverkäufe des kooperierenden Herstellers in Argentinien waren im UZÜ hinreichend repräsentativ.Prodej jediného spolupracujícího výrobce z Argentiny na domácím trhu byl v období přezkumného šetření dostatečně reprezentativní.
Ein Hersteller von Furfuraldehyd in Argentinien arbeitete an der Untersuchung mit und beantwortete einen Fragebogen.Jeden výrobce furfurylaldehydu v Argentině spolupracoval při šetření a odpověděl na dotazník.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

für Fleisch mit Ursprung in Argentinien,pro maso pocházející z Argentiny:
Nur ein Hersteller im Vergleichsland (Argentinien) beantwortete den Fragebogen.Na otázky uvedené v dotazníku odpověděl jeden výrobce ve srovnatelné zemi – Argentině.
Darüber hinaus unterrichtete sie Hersteller in Argentinien, da das Land als mögliches Vergleichsland in Erwägung gezogen wurde.Komise rovněž vyrozuměla výrobce v Argentině, neboť byla navržena coby možná srovnatelná země.