"Arbeitszeit" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arbeitszeitpracovní doba

Beispieltexte mit "Arbeitszeit"

gleitende Arbeitszeitpružná pracovní doba
gesetzliche Arbeitszeitzákonná pracovní doba
durchgehende Arbeitszeitjednoduchá frekvence
Arbeitszeit für zwei Monteure ca.pracovní doba dvou montérů v ceně cca
Standort am Ende der täglichen Arbeitszeit.místo konce denní pracovní doby.
Aufzeichnung des Fahrzeugstandorts an bestimmten Punkten bzw. Zeitpunkten während der täglichen ArbeitszeitZaznamenávání polohy vozidla v určitých místech během denní pracovní doby
Flexible Arbeitszeit — freie TagePružná pracovní doba – dovolená
die Arbeitszeit pro Woche oder Monat,délka pracovní doby za týden nebo za měsíc,
Die Arbeitszeit wird für alle Gruppen und Kategorien in Stunden angegeben.Odpracovanou dobu je třeba u všech skupin a kategorií uvádět v hodinách.
Diese Beamten gestalten ihre Arbeitszeit in Absprache mit ihren Vorgesetzten."Tito úředníci řídí svoji pracovní dobu na základě dohody se svými nadřízenými.“
Die Teilzeitbeschäftigung darf nicht weniger als die Hälfte der regulären Arbeitszeit betragen.Částečný pracovní úvazek nesmí být kratší než polovina běžné pracovní doby.
Die Dauer des Automatikzustands Stau, Teilemangels, der Störung und Arbeitszeit im Automatikbetrieb wird angezeigt.Zobrazena je také doba trvání automatických stavů nahromadění součástí, nedostatku součástí a poruchy a délka pracovní doby v automatickém provozu.
Sichern Sie den Antriebsmotor der Pumpe während der ganzen Arbeitszeit gegen unbeabsichtigtes und unbefugtes Einschalten!Hnací motor čerpadla musí být po celou dobu výkonu činnosti zajištěn proti nezáměrnému zapnutí a zapnutí nepovolanými osobami!

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Arbeitszeitregelungpracovní rozvrh
Arbeitszeitgestaltunguspořádání pracovní doby
Arbeitszeitverkürzungzkrácení pracovní doby
Jahresarbeitszeit (Spalte Y1)Roční odpracovaná doba (sloupec Y1)
Standort zu Beginn der täglichen Arbeitszeit;místo začátku denní pracovní doby,
Bei Arbeitskräften mit eingeschränkten Fähigkeiten ist die Arbeitszeit im Verhältnis zu den jeweiligen Fähigkeiten herabzusetzen.V případě pracovníků se změněnou pracovní schopností je nutné odpracovanou dobu snížit v poměru k jejich výkonnosti.
Die normale Arbeitszeit eines Bediensteten auf Zeit im Schichtdienst darf die normale jährliche Gesamtarbeitszeit nicht überschreiten.Běžná pracovní doba dočasného zaměstnance ve směnném provozu nesmí přesáhnout celkovou roční běžnou pracovní dobu.
Sollte das Sägeblatt nach einer längeren Arbeitszeit seine Schnittfreudigkeit verlieren, können Sie das Blatt mit einigen Schnitten in Kalksandstein oder ähnlichem Material ”nachschärfen”.Pokud by se u pilového kotouče po delší době používání zhoršily jeho vlastnosti při řezání, lze ho „přibrousit“ několika řezy do vápenatého pískovce nebo podobného materiálu.