"Arbeitsmedizin" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arbeitsmedizinpracovní lékařství

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen anerkannten und arbeitsmedizinischen Regeln sind einzuhalten.Je třeba dodržovat příslušné předpisy k prevenci nehod a veškerá ostatní obecně uznávaná bezpečnostně technická pravidla a zásady ochrany zdraví při práci.