"Arbeitsentgelt" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arbeitsentgeltodměňování za práci

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gleichheit des Arbeitsentgeltsrovnocenné odměňování
Die Sozialversicherungsabgabe wird auf Gehälter und sonstige Arbeitsentgelte erhoben.Příspěvky na sociální zabezpečení se odvádějí z platů a dalších odměn za práci.