"Arbeitnehmer" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arbeitnehmerzaměstnanec

Beispieltexte mit "Arbeitnehmer"

Arbeitnehmer (EU)pracovník (EU)
junger Arbeitnehmermladý pracovník
älterer Arbeitnehmerstarší pracovník
behinderter Arbeitnehmerzdravotně postižený pracovník
Arbeitnehmer im Auslandsdienstpracovník v zahraničí
Anhörung der Arbeitnehmerporada s pracovníky
Beteiligung der Arbeitnehmerúčast pracovníků
Unterrichtung der Arbeitnehmerinformování pracovníků
Freizügigkeit der Arbeitnehmervolný pohyb pracovníků
Unfallversicherungen für Arbeitnehmer.pojištění proti pracovním úrazům.
EFTA-Ausschuss für Freizügigkeit der ArbeitnehmerVýbor ESVO pro volný pohyb pracovníků
Tatsächliche Pflichtsozialbeiträge der ArbeitnehmerPovinné skutečné sociální příspěvky zaměstnanců
Mehrkosten bei Beschäftigung behinderter ArbeitnehmerDodatečné náklady na zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků
Einstellung benachteiligter oder behinderter ArbeitnehmerNábor znevýhodněných a zdravotně postižených pracovníků
Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der ArbeitnehmerCharta Společenství základních sociálních práv pracovníků
Ziel des Standards ist die Regelung der Bilanzierung und der Angabepflichten für Leistungen an Arbeitnehmer.Cílem standardu je předepsat účtování a zveřejňování zaměstnaneckých požitků.
Arbeitnehmerentgelt an Arbeitnehmer von gebietsansässigen produzierenden Einheiten und Arbeitnehmerentgelt an gebietsansässige ArbeitnehmerNáhrady zaměstnancům pracujícím v rezidentských výrobních jednotkách a náhrady rezidentským zaměstnancům
ARBEITSEINSATZ DER ARBEITNEHMER ZU KONSTANTEN LOHNSÄTZENVKLAD PRÁCE ZAMĚSTNANCŮ VYJÁDŘENÝ VE STÁLÝCH NÁHRADÁCH
Dieses gilt auch, wenn keine Arbeitnehmer beschäftigt sind.To platí i v případech, kdy nejsou zaměstnáni žádní zaměstnanci.
Systeme mit Leistungszusage für Arbeitnehmer des Staates [113]Dávkově definované programy pro zaměstnance vládních institucí [113]
Selbständigenhaushalte mit und ohne Arbeitnehmer (S.141 und S.142)Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné (S.141 a S.142)
Vom Staat für seine derzeitigen und früheren Arbeitnehmer betriebene Systeme.Programy organizované vládními institucemi pro jejich současné a bývalé zaměstnance.
die Leistungen den Dienstjahren der Arbeitnehmer zuzuordnen (siehe Paragraphen 70–74); undpřiřazovat požitky k obdobím služby (viz odstavce 70-74) a
Geben Sie die Beihilfeintensitäten bei Ausbildungsmaßnahmen zugunsten benachteiligter Arbeitnehmer an: …Jestliže ano, uveďte prosím, jaká je míra podpory v případě, že je vzdělávání poskytováno znevýhodněným pracovníkům: …

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Wanderarbeitnehmermigrující pracovník
weiblicher Wanderarbeitnehmermigrující žena
Arbeitnehmerentgelt und VorleistungenNáhrady zaměstnancům a mezispotřeba
Arbeitnehmerentgelt nach WirtschaftsbereichenNáhrady zaměstnancům podle odvětví
Arbeitslosigkeit von Wanderarbeitnehmernnezaměstnanost migrujících osob
Erwerbstätigkeit und ArbeitnehmerentgeltZaměstnanost a náhrady zaměstnancům
Arbeitnehmerentgelt (zu jeweiligen Preisen)Náhrady zaměstnancům (v běžných cenách)
Arbeitnehmer, die vor der Werksschließung ausscheiden, erhalten 10.000 WE.Zaměstnanci, kteří odejdou před uzavřením továrny, obdrží 10000 MJ.
Arbeitnehmerbeiträge bedeuten für das Unternehmen eine Senkung der Kosten für die Leistungen.Příspěvky zaměstnanců snižují náklady účetní jednotky na požitky.
Antrag auf eine Erlaubnis für SaisonarbeitnehmerŽádost o povolení sezónního pracovníka
über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmero podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci
eine Erlaubnis für Saisonarbeitnehmer, oderpovolení sezónního pracovníka nebo
Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und ArbeitnehmerentgeltObyvatelstvo, zaměstnanost, náhrady zaměstnancům
die Anzahl und Gruppen der von der Maßnahme betroffenen Arbeitnehmer;počet a kategorie pracovníků, jichž se opatření týká;
Anpassung von Arbeitnehmern, Unternehmen und Unternehmern an den wirtschaftlichen WandelPřizpůsobování se změnám ze strany pracovníků, podniků a podnikatelů:
Veranlagte tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitnehmer, deren Einziehung unwahrscheinlich ist [63]Skutečné sociální příspěvky zaměstnanců vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný [63]
Darunter fallen die Positionen Arbeitnehmerentgelt, Vermögenseinkommen und sonstiges Primäreinkommen.Zahrnují náhrady zaměstnancům, důchody z investic a ostatní prvotní důchody.
Diese Richtlinie sollte direkte Arbeitsverhältnisse zwischen Saisonarbeitnehmern und Arbeitgebern erfassen.Tato směrnice by se měla vztahovat na přímé pracovní vztahy mezi sezónními pracovníky a zaměstnavateli.