"Arbeiter" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arbeiterdělník

Beispieltexte mit "Arbeiter"

angelernter Arbeiterspecializovaný dělník
den Schutz der Arbeiter beim Wiederbetreten;ochraně pracovníků před opětovným vstupem,
auf das Risiko für Arbeiter beim Wiederbetreten nach Anwendungen in geschlossenen Räumen;riziku pro pracovníky po opětovném vstupu;
den Schutz der Anwender und Arbeiter beim Wiederbetreten und Kontrollieren der Lagerräume;ochraně obsluhy a pracovníků před opětovným vstupem a během inspekce skladu;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Arbeiterinternationaledělnická internacionála
Hilfsarbeiterpomocný dělník
Arbeiterbewegungdělnické hnutí
Facharbeiterkvalifikovaný dělník
Arbeiterparteilabouristická strana
Finanzderivate und MitarbeiteraktienoptionenFinanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie
Verteilung an die MitarbeiterDistribuce mezi zaměstnance
Vergütungen für Verwaltungsorgane, Angestellte und wesentliche MitarbeiterOdměňování hlavních orgánů, zaměstnanců a obchodních zástupců
Kontrollen bei den VerarbeiternKontroly v provozech výrobců
Bewusstsein der Mitarbeiter usw.úroveň povědomí mezi zaměstnanci atd.
Name und Anschrift des Erstverarbeiters.jméno a adresa prvního zpracovatele.
die Überprüfung der Leistung der Mitarbeiter,ověřování výkonu pracovníků,
Finanzderivate (ohne Währungsreserven) und MitarbeiteraktienoptionenFinanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie
Ausbildungsmaßnahmen, Austausch von Mitarbeitern und Sachverständigen,školení, výměna pracovníků a odborníků,
Fähigkeit, Schulung und Bewusstsein, einschließlich MitarbeiterbeteiligungOdborná způsobilost, výcvik a povědomí zaměstnanců, včetně jejich účasti