"Arad" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

AradArad

Beispieltexte mit "Arad"

Studien zum Hochgeschwindigkeitsnetz zwischen Budapest und Aradstudie pro vysokorychlostní síť mezi Budapeští a Aradem
Erdgasfernleitung Constanta (RO) — Arad — Csanádpalota (HU) [derzeit bekannt als ‚AGRI‘]Plynovod Constanta (RO) – Arad – Csanádpalota (HU) [v současné době označovaný jako AGRI]

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Paradeiserrajče
Paradiesráj
Sie empfahl, den geltenden RHG für Tomaten/Paradeiser beizubehalten.V případě rajčat doporučil úřad stávající MLR zachovat.
Die Behörde empfahl eine Senkung der RHG für Tomaten/Paradeiser und Auberginen/Melanzani.Úřad doporučil snížit MLR pro rajčata a lilky.
Dicofol: alle Erzeugnisse, ausgenommen Zitrusfrüchte, Tomaten/Paradeiser sowie Tafel- und Keltertrauben;dikofol: všechny produkty kromě citrusových plodů, rajčat a stolních a moštových hroznů;
Carbaryl: alle Erzeugnisse, ausgenommen Tomaten/Paradeiser (frisch oder tiefgekühlt), Portulak, Reis und Tafeloliven;karbaryl: všechny produkty kromě rajčat (čerstvých nebo zmrazených), šruchy, rýže a stolních oliv;
Darüber hinaus treten „Cloud Computing“ und „Software as a Service“ als neue Paradigmen im IT-Bereich in Erscheinung.Navíc se objevují nová paradigmata v oblasti počítačových technologií, jako jsou cloud computing a software jako služba.
Bezüglich Amisulbrom wurde ein solcher Antrag für die Anwendung bei Tomaten/Paradeisern, Auberginen/Melanzani und Kopfsalat gestellt.Pokud jde o amisulbrom, byla podána stejná žádost, která se týkala rajčat, lilku a salátu.
Formetanat: alle Erzeugnisse außer Tafel- und Keltertrauben, Tomaten/Paradeiser, Auberginen/Melanzani, Zucchini, Melonen, Kürbisse und Wassermelonen,formetanát: všechny produkty s výjimkou hroznů stolních a moštových, rajčat, lilků, cuket, melounů cukrových, dýní a melounů vodních;