"Arabischer Gemeinsamer Markt" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Arabischer Gemeinsamer MarktSpolečný arabský obchod

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gemeinsamer Marktspolečný trh
Zentralamerikanischer Gemeinsamer MarktStředoamerický společný trh
Gemeinsamer Markt für das östliche und südliche AfrikaSpolečný trh východní a jižní Afriky
Vorschriften zur Festlegung gemeinsamer VermarktungsnormenPravidla zavádějící společné obchodní normy
gilt die Bezugnahme auf den Ausdruck "gemeinsamer Markt" als Bezugnahme auf den "Binnenmarkt";veškeré odkazy na pojem „společný trh“ považují za odkaz na „vnitřní trh“;