"Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Wasser" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von WasserStroje a přístroje na filtrování nebo čištění vody

Beispieltexte mit "Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Wasser"

Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Getränken (ohne Wasser)Stroje a přístroje na filtrování nebo čištění nápojů (kromě vody)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von anderen GasenStroje a přístroje pro filtrování nebo čištění jiných plynů
Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Gasen, a. n. g.Stroje a zařízení na filtrování a čištění plynů j. n.
Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Luft (ohne Luftansaugfilter für Kolbenverbrennungsmotoren)Stroje a přístroje na filtrování nebo čištění vzduchu (kromě sacích filtrů pro spalovací motory)
Zentrifugen, einschließlich Zentrifugaltrockner; Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten oder GasenOdstředivky, včetně odstředivých ždímaček; stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů
Teile von Apparaten zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten oder Gasen (ohne Zentrifugen und Zentrifugaltrockner)Díly strojního zařízení pro filtraci a čištění kapalin nebo plynů (kromě pro odstředivky a ždímačky)