"Anzeige" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anzeigeinzerát

Beispieltexte mit "Anzeige"

Schrittketten anzeigezobrazení řetězce kroků
Anzeige Filterpatrone vollindikace naplnění filtrační patrony
Format der Anzeigeformát zobrazení
Nietprozess-Kontrolle bzw. AnzeigeKontrola resp. zobrazení procesu nýtování
Anzeige aller aktuellen AktionenZobrazení všech aktuálních akcí
Anzeige „Störung Akku" leuchtetSvítí indikace „Porucha akumulátoru“
Anzeige „Störung Netz" leuchtetSvítí indikace „Porucha sítě“
Anzeige „Störung Linie" leuchtet.Svítí indikace „Porucha linka“.
Anzeige „Störung Akustik" leuchtetSvítí indikace „Porucha akustiky“
Anzeige „Störung Auslösung" leuchtetSvítí indikace „Porucha spouštění“
Anzeige von menüspezifischen Parametersätzen.Zobrazení souborů parametrů jednotlivých nabídek.
Tafel / optische AnzeigeTabule / Optická signalizace
einer Einrichtung zur Messung und Anzeigeprostředky pro měření a zobrazování:
Temperaturaufnehmer Rücklauf für AnzeigeTeplotní čidlo zpětného toku pro indikaci
Temperaturaufnehmer Rücklauf für AnzeigeTeplotní snímač rekuperace pro účely indikace
Nach dem Einschalten erscheint zunächst folgende AnzeigePo zapnutí naskočí nejdříve tato indikace
Wird die Grundstellung angefahren erscheint folgende AnzeigePo zahájení nájezdu do základní polohy se na obrazovce objeví toto hlášení
Wird der Standardunterprüfablauf abgearbeitet erscheint folgende AnzeigeBěhem tohoto standardního zkušebního podprocesu svítí na obrazovce toto hlášení
Die Anzeige „Störung“ erlischt.Indikace „Porucha“ zhasne.
Umschalten und Anzeige des Reglerstatus.Přepínání a zobrazení stavu regulátoru.
Die Anzeige darf dabei nicht umspringen.Indikace se přitom nesmí nijak měnit.
Aktualisieren der Anzeige (im Anzeige-Modus)Aktualizace zobrazení (v zobrazovacím režimu)
Stationslampe zur Anzeige der BetriebszuständeKontrolka stanoviště indikující aktuální provozní stav
Die Anzeige im Bedienpult „Not-Aus“ erlischtNa ovládacím panelu zhasne indikace „Nouzové zastavení“
Die Anzeige im Bedienpult „Not-Halt“ erlischtIndikace „Nouzové zastavení“ na ovládacím panelu zhasne

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Fehlertextanzeigezobrazení textu chybového hlášení
Füllstandsanzeigerukazatel stavu naplnění
Schrittkettenanzeigezobrazení krokových řetězců
Statusanzeigenstavy
Füllstandanzeigeindikace zaplnění
Daten anzeigenzobrazit data
SPS-Daten anzeigenzobrazit data SPS
Ergebnisanzeige startenspuštění indikace výsledku
Aktivierung der FehlfunktionsanzeigeAktivace indikátoru chybné funkce (MI)
Selbstüberwachung, automatische AusfallsanzeigeSamočinná kontrola, automatická indikace poruchy
Einbau des WendeanzeigersInstalace ukazatele rychlosti otáčení
Aufgabe des WendeanzeigersÚčel ukazatelů rychlosti otáčení
Fehlen anzeigepflichtiger MärkteNeexistence oznamovaných trhů
Anzeige der aktuellen WerteAktuální hodnoty
Anzeige der abgelaufenen ZyklenIndikace absolvovaných cyklů
Anzeige der aktuellen LiftdatenZobrazení aktuálních dat zvedacího zařízení
Anzeigelampe leuchtet nicht mehrpřestala svítit signální kontrolka
Anzeige der aktuellen SpannstelleZobrazení aktuálního místa upínání zkoušeného dílu
Anzeigeleuchten leuchten nicht mehrPřestaly svítit signalizační kontrolky
Anzeigelampe Filterreinigung aktiv (Optional)Signální kontrolka na indikaci probíhajícího čištění filtru (nadstandardní)
Kanalauswahl für die DiagrammanzeigeVýběr kanálu pro diagramové zobrazení
nur mit mechanischer Anzeige oder mit Vorrichtung zur Aufnahme einer mechanischen AnzeigePouze s mechanickým zobrazením nebo se zařízením umožňujícím vestavět mechanické zobrazení
Bestätigungsschriftfeld für die Auswahl von Standardfenster, Expertenfenster und KurvenanzeigeTextové pole pro potvrzení výběru okna standardního zobrazení, okna expertního zobrazení a zobrazení křivky
Zeile für verschiedene AnzeigenŘádek pro různé další indikace
Meldeanzeige der ausgeführten AktionZobrazení hlášení z provedené akce
Meldungen am Anzeigedisplay beachten.Sledujte hlášení na displeji.
Übersicht Sensorenanzeige am BedienpultPøehled indikace senzorù na ovládacím pultu
Volumenstrommesswert größer als AnzeigebereichNaměřená hodnota objemového průtoku je větší než displej
Bedienungs- und Anzeigeelemente, StörungsanzeigenOvládací a zobrazovací prvky, indikace poruch
Elektrische Eigenschaften des FotozellenanzeigegerätesElektrické charakteristiky soustavy fotosnímač-indikátor