"Anzahlung des Käufers." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anzahlung des Käufers.platba předem od kupujícího.

Beispieltexte mit "Anzahlung des Käufers."

andere Mittel zu marktüblichen oder marktnahen Bedingungen oder eine Anzahlung des Käufers.jiné finanční prostředky v tržních podmínkách nebo blízké tržním podmínkám nebo platby předem ze strany kupujícího.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anzahlung (Prozentsatz des Gesamtwerts der unterstützten Aufträge)Platba předem (procento z celkové hodnoty podporovaných smluv)