"Anzahl der Wohnungen." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anzahl der Wohnungen.Počet bytů.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anzahl der Durchläufepočet průchodů
Anzahl der Messungenpočet měření
Anzahl der Master im SystemPočet masterů v systému
Anzahl der AnklagenPočet případů postoupených soudu
Anzahl der BasiseinheitenPočet základních jednotek
Anzahl der BetriebePočet hospodářství
Anzahl der EinzelprobenPočet dílčích vzorků
Anzahl der PersonenPočet osob
Anzahl und Alter der Tiere;počet a věk zvířat,
In dem Gebäude (oder Gebäudekomponente) befinden sich zwei Wohnungen.V budově (nebo v části budovy) se nacházejí dva byty.
In dem Gebäude (oder Gebäudekomponente) befinden sich mindestens drei Wohnungen.V budově (nebo v části budovy) se nacházejí nejméně 3 byty.