"Anzahl der Personen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anzahl der PersonenPočet osob

Beispieltexte mit "Anzahl der Personen"

Anzahl der Personen (Spalte P)Počet osob (sloupec P)
Anzahl der Personen unionsweit, die Ziel von laufenden oder abgeschlossenen Lärmprojekten sindPočet osob v Unii, na něž se zaměřují probíhající nebo dokončené projekty týkající se hluku
Anzahl der Personen aus Regionen unionsweit, die in den Geltungsbereich laufender oder abgeschlossener IP im Bereich Luft fallenPočet osob z regionů v Unii, na něž se zaměřují probíhající nebo dokončené integrované projekty týkající se kvality ovzduší
Anzahl der benachrichtigten Teilnehmer oder PersonenPočet účastníků nebo jednotlivců, jimž bylo sděleno oznámení
Anzahl der betroffenen Teilnehmer oder PersonenPočet dotčených účastníků nebo jednotlivců
Anzahl der von Personenkraftwagen mit Benzinmotor zurückgelegten Kilometer, Mio. kmPočet kilometrů benzínových osobních vozidel, mil. km
Anzahl der Personen, die Ziel von laufenden oder abgeschlossenen Luftqualitätsprojekten sindPočet osob, na něž se zaměřují probíhající nebo dokončené projekty týkající se kvality ovzduší
Anzahl der Personen, die unionsweit Ziel laufender und abgeschlossener Projekte sind, deren Ziel die Reduzierung von Chemikalien istPočet osob v Unii, na něž se zaměřují probíhající nebo dokončené projekty, které usilují o snížení množství chemických látek
Anzahl der zum Personal gehörenden Personen, die mit Maßnahmen des Programms unterstützt werden, aufgeschlüsselt nach Ländern und BereichenPočet zaměstnanců podporovaných programem podle zemí a odvětví

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anzahl der Durchläufepočet průchodů
Anzahl der Messungenpočet měření
Anzahl der Master im SystemPočet masterů v systému
Anzahl der AnklagenPočet případů postoupených soudu
Anzahl der BasiseinheitenPočet základních jednotek
Anzahl der BetriebePočet hospodářství
Anzahl der EinzelprobenPočet dílčích vzorků
Anzahl der Wohnungen.Počet bytů.
Anzahl und Alter der Tiere;počet a věk zvířat,
Erwerbstätigkeit (Anzahl Personen und Anzahl geleistete Arbeitsstunden)Zaměstnanost (počet osob a počet odpracovaných hodin)
zusätzlicher Überlebensausrüstung für die zu fliegende Strecke unter Berücksichtigung der Anzahl von Personen an Bord.dalším vybavením pro přežití pro prolétávanou trať s přihlédnutím k počtu osob na palubě.
Ausgleiten, Stolpern oder Fall von PersonenUklouznutí, zakopnutí nebo pád osob
Beförderung von PersonenZpůsob přepravy osob
Anhörung der betreffenden PersonenVyjádření účastníků řízení
Benachrichtigung der Teilnehmer oder PersonenOznámení účastníkovi nebo jednotlivci
Fachkompetenz der Personen in Schlüsselpositionen;kvalifikace osob na klíčových místech;
Geschlecht einer Person oder Personengruppe.Rod osoby nebo skupiny osob.
die Liste der in Artikel 10 genannten Personen,seznam osob uvedených v článku 10;