"Anzahl der Fischereifahrzeuge" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anzahl der FischereifahrzeugePočet rybářských plavidel

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anzahl der Durchläufepočet průchodů
Anzahl der Messungenpočet měření
Anzahl der Master im SystemPočet masterů v systému
Anzahl der AnklagenPočet případů postoupených soudu
Anzahl der BasiseinheitenPočet základních jednotek
Anzahl der BetriebePočet hospodářství
Anzahl der EinzelprobenPočet dílčích vzorků
Anzahl der PersonenPočet osob
Anzahl der Wohnungen.Počet bytů.
Anzahl und Alter der Tiere;počet a věk zvířat,
Höchstanzahl EU-Fischereifahrzeuge, die im IOTC-Übereinkommensbereich Schwertfisch und Weißen Thun fangen dürfenMaximální počet plavidel EU oprávněných lovit mečouna obecného a tuňáka křídlatého v oblasti úmluvy IOTC
Höchstanzahl Angelfischereifahrzeuge und Schleppleinenfischer der Union, die im Ostatlantik Roten Thun zwischen 8 kg/75 cm und 30 kg/115 cm aktiv befischen dürfenMaximální počet plavidel s návnadou a plavidel s vlečnými šňůrami Unie oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve východním Atlantiku
Aufteilung der fangberechtigten Fischereifahrzeuge:Rozdělení plavidel oprávněných lovit:
Grundeinteilung der Fischereifahrzeuge für Kapazitätsdaten (MP)Základní členění plavidel na objemy (MP)
Liste der Fischereifahrzeuge mit spezieller FangerlaubnisSeznamy plavidel se zvláštním povolením k rybolovu
die Namen der Fischereifahrzeuge, die umladen wollen;jména rybářských plavidel, která mají překládku provést,
Förderung von Humankapital und sozialem Dialog – Auszubildende auf kleinen KüstenfischereifahrzeugenPodpora lidského kapitálu a sociálního dialogu – námořníci ve výcviku na palubě plavidel pro drobný pobřežní rybolov
Maßnahmen zur Anpassung der Fangkapazität der Fischereifahrzeuge an die verfügbaren Fangmöglichkeiten;opatření pro přizpůsobení rybolovné kapacity rybářských plavidel dostupným rybolovným právům;
Die Fangkapazität der Fischereifahrzeuge, die mit öffentlichen Zuschüssen stillgelegt wurden, wird nicht ersetzt.Rybolovná kapacita odpovídající rybářským plavidlům staženým s veřejnou podporou se nenahrazuje.
Inspektion im Hafen von [10] % der von Fischereifahrzeugen mit „hohem Risiko“ insgesamt angelandeten Mengen.Inspekce v přístavu u celkem [10] % množství vyloženého rybářskými plavidly s „vysokou“ úrovní rizika.
in Prozent der von Fischereifahrzeugen mit hohem oder sehr hohem Risiko pro Jahr angelandeten Mengen.vyjádřeno v % množství vyloženého rybářskými plavidly s vysokou/velmi vysokou úrovní rizika za rok.