"Anzahl der Einzelproben" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anzahl der EinzelprobenPočet dílčích vzorků

Beispieltexte mit "Anzahl der Einzelproben"

Anzahl der Einzelproben in Abhängigkeit von der PartiegrößePočet dílčích vzorků podle velikosti šarže
Mindestanzahl der EinzelprobenMinimální počet dílčích vzorků
Mindestanzahl der Einzelproben [6]Minimální počet dílčích vzorků [6]

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anzahl der Durchläufepočet průchodů
Anzahl der Messungenpočet měření
Anzahl der Master im SystemPočet masterů v systému
Anzahl der AnklagenPočet případů postoupených soudu
Anzahl der BasiseinheitenPočet základních jednotek
Anzahl der BetriebePočet hospodářství
Anzahl der PersonenPočet osob
Anzahl der Wohnungen.Počet bytů.
Anzahl und Alter der Tiere;počet a věk zvířat,
QUANTITATIVE ANFORDERUNGEN HINSICHTLICH DER ANZAHL VON EINZELPROBENKVANTITATIVNÍ POŽADAVKY NA POČET DÍLČÍCH VZORKŮ
Quantitative Anforderungen an Einzelproben bei sehr großen PartienKvantitativní požadavky na dílčí vzorky v případě velmi velkých šarží
Sammelprobe Gesamtmenge der aus derselben Teilpartie entnommenen Einzelproben.Souhrnný vzorek souhrn dílčích vzorků odebraných ze stejné vzorkované partie.
Diese quantitativen Anforderungen an Einzelproben gelten in folgenden Fällen:Tyto kvantitativní požadavky týkající se dílčích vzorků se použijí v těchto situacích:
Tabellarische Darstellung der Daten aus Einzelproben für jeden Durchgang und jede Replikatmessung;údaje pro jednotlivé zkoušené látky za každé provedení zkoušky a měření každého replikátu, uspořádané do podoby tabulek,
Sammelprobe: Produktmenge, die durch Zusammenstellen und Mischen der Einzelproben aus einer bestimmten Partie gewonnen wird.Souhrnný vzorek: množství produktu získané kombinováním a mícháním dílčích vzorků odebraných z určité partie.