"Anzahl aktive Wirtschaftsbeteiligte" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anzahl aktive WirtschaftsbeteiligtePočet aktivních hospodářských subjektů

Beispieltexte mit "Anzahl aktive Wirtschaftsbeteiligte"

Anzahl inaktive WirtschaftsbeteiligtePočet neaktivních hospodářských subjektů
Anzahl der Datensätze mit aktiven und inaktiven Aufzeichnungen über Wirtschaftsbeteiligte;počet záznamů o aktivních a neaktivních hospodářských subjektech;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anzahl der innovationsaktiven Unternehmen, die sehr große Innovationsauswirkungen angegeben habenPočet inovačně činných podniků, které poukázaly na velmi významné vlivy inovací
Unter den Rubriken 670 bis 674 ist die Anzahl der aktiven Ansprüche anzugeben.U položek 670 až 674 je třeba uvést počet aktivovaných nároků.
Anzahl der Wirtschaftsbeteiligten, die im Laufe des Kalenderjahrs innergemeinschaftliche Erwerbe angemeldet haben.Počet subjektů, které v průběhu kalendářního roku ohlásily pořízení uvnitř Společenství
Art der Wirtschaftsbeteiligten, Anzahl der Wirtschaftsbeteiligten (aufgegliedert nach Art) und Anzahl der Steuerlager;typy hospodářských subjektů, počet hospodářských subjektů podle typů a počet daňových skladů;
Gesamtzahl aktive WirtschaftsbeteiligteCelkový počet aktivních hospodářských subjektů
Gesamtzahl inaktive WirtschaftsbeteiligteCelkový počet neaktivních hospodářských subjektů