"Anzahl Messungen der Fördermenge" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anzahl Messungen der FördermengePočet měření dopravovaného množství

Beispieltexte mit "Anzahl Messungen der Fördermenge"

Anzahl der Messungen der Fördermengepočet měření dopravovaného množství

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anzahl der Messungen der Überströmmengepočet měření přetékajícího množství.
Anzahl Messungen der Ueberstroemmenge.Počet měření přetékajícího množství.
Die Parameter 'Abtastrate' und 'Anzahl Meßwerte' beziehen sich auf die Messungen der Drücke und Temperaturen die notwendig sind um einen Volumenstrommeßwert zu ermitteln.Parametry 'Rychlost snímání' a 'Počet naměřených hodnot' se vztahují na měření tlaků a teplot, potřebných pro vyhodnocení naměřené hodnoty objemového průtoku.