"Anzahl" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anzahlpočet
Anzahlmnožství

Beispieltexte mit "Anzahl"

Anzahl Gassenpočet uliček
Anzahl Zeichenpočet znaků
Anzahl Warmlaufpočet zahřívacích chodů
Anzahl (Spalte N)Počet kusů (sloupec N)
Anzahl der Messungenpočet měření
Anzahl der Durchläufepočet průchodů
Anzahl aktive WirtschaftsbeteiligtePočet aktivních hospodářských subjektů
Anzahl Änderungen VerbrauchsteuerzulassungenPočet změn povolení pro účely spotřební daně
Eine einfache Anzahl.Jednoduchý počet.
Erforderliche Anzahl BordapothekenPočet požadovaných souprav první pomoci
Anzahl Geraete zu grosspříliš mnoho přístrojů
Anzahl nicht kopierter DateienPočet nezkopírovaných souborů
Anzahl der Wechsler, SchliesserPočet střídačů, spínačů
Anzahl Messungen der FördermengePočet měření dopravovaného množství
Anzahl der durchgeführten MeßreihenPočet provedených sérií měření
Anzahl der ausländischen Teilnehmer.Počet účastníků ze zahraničí.
Anzahl Messungen der Ueberstroemmenge.Počet měření přetékajícího množství.
Max Anzahl von WiederholungenMax. počet opakování
max. Anzahl von Wiederholungenmax. počet opakování
die Anzahl der Auskunftspflichtigen,počet PSI (poskytovatelů statistických informací),
gegebenenfalls die Anzahl der Raten,počet splátek, je-li relevantní;
Häufigkeit und Anzahl der RatenzahlungenČetnost a počet plateb
der Anzahl der zurückgelegten Flugabschnitte;počet nalétaných úseků,
die Anzahl der verschiedenen Verstärkungsstücke;počet žeber a můstků,

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anzahlungzáloha
Anzahl der AnklagenPočet případů postoupených soudu
Anzahl der BetriebePočet hospodářství
Anzahl der EinzelprobenPočet dílčích vzorků
Anzahl der BasiseinheitenPočet základních jednotek
Anzahl der FischereifahrzeugePočet rybářských plavidel
Mindestanzahl der EinzelprobenMinimální počet dílčích vzorků
Anzahl Oliven je kgPočet oliv na kilogram
Anzahl der oberirdischen Etagen.Počet nadzemních podlaží.
Anzahl der berücksichtigten Typen.Číslo uvažovaného typu.
Anzahl der eingebauten FluggastsitzePočet zastavěných sedadel pro cestující
Anzahl inspiziert am Bestimmungsort:počet zásilek podrobených inspekci v místě určení:
Anzahl der durchgeführten ErmittlungenPočet provedených vyšetřování
Anzahl der unterzeichneten PartnerschaftsvereinbarungenPočet podepsaných dohod o partnerství
Warngrenze NIO in [Anzahl]Mez výstrahy NeOK v [počet]
Warngrenze Eingriff in [Anzahl]Mez výstrahy zásahu v [počet]
Mindestanzahl der Einzelproben [6]Minimální počet dílčích vzorků [6]
Research-Oktanzahl (ROZ), unverbleit: …Oktanové číslo výzkumnou metodou (RON), bezolovnatý: …
Stichprobenumfang (Anzahl der Packstücke);velikost namátkového vzorku (počet kartonů);
Mindestanzahl der auszuwählenden TeilprobenMinimální počet dílů, které je nutno vybrat
Höchstanzahl gleichzeitig eingesetzter SchiffeMaximální počet současně přítomných plavidel