"Anwesen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anwesenhospodářství

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

anwesendpřítomný
Anwesenheit von Tieren am Standort.Přítomnost zvířat na daném místě.
Anwesenheit von Vieharten am Standort.Přítomnost hospodářských zvířat na daném místě.
Anwesenheit von Aquakulturarten am Standort.Přítomnost druhů akvakultury na daném místě.
Anwesenheit von Salzen, austauschbarem Natrium, übermäßigem SäuregehaltPřítomnost solí a výměnného sodíku, nadměrná kyselost
Anwesenheit in den Amtsräumen der Behörden und Teilnahme an behördlichen ErmittlungenPřítomnost v prostorách správních orgánů a účast na správních šetřeních
Anwesenheit eines Familienangehörigen (Vater, Mutter, Vormund) eines unbegleiteten minderjährigen Antragstellers in einem Mitgliedstaat (Artikel 8)Přítomnost rodinného příslušníka (otce, matky, poručníka) žadatele, který je nezletilou osobou bez doprovodu (článek 8)
Die Anwesenheit von Menschen.Přítomnost lidských bytostí.
Personen, die bei der Öffnung anwesend sein dürfen.osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek.
Sämtliche anwesenden Personen müssen unbedingt Schutzbrillen tragen.Všechny přítomné osoby musí bezpodmínečně nosit ochranné brýle.
Einbaubedingt ist der Anlauf auch bei Anwesenheit von Personal ungefährlichJelikož se však jedná o vestavné konstrukční řešení, není opětovný rozběh zařízení ani za přítomnosti personálu nebezpečný
Jeder Mitgliedstaat gewährleistet die Anwesenheit eines regionalen ICCAT-BeobachtersKaždý členský stát zajistí přítomnost regionálního pozorovatele ICCAT u:
Die Plenarversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.Plenární shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna více než polovina jeho členů.
Unmittelbar vor dem Einschalten Anwesende vorher verständigen, um Schutzmaßnahmen zu treffen.Bezprostředně před zapnutím upozorněte přítomné, aby přijali nezbytná ochranná opatření.