"Anwendungsbereich und Form" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anwendungsbereich und FormOblast působnosti a forma grantů

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anwendungsbereich und BegriffsbestimmungenOblast působnosti a definice
GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGENPŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE
ANWENDUNGSBEREICH UND ZEITPUNKT DER KONSULTATIONENROZSAH KONZULATCÍ A JEJICH ČASOVÝ RÁMEC
Anwendungsbereich und Ziele der ESZB-PKIRozsah a cíle infrastruktury veřejných klíčů ESCB
Anwendungsbereich, allgemeine Grundsätze und BegriffsbestimmungenOblast působnosti, obecné zásady a definice
Gegenstand, Anwendungsbereich, allgemeine Grundsätze, Begriffsbestimmungen und SchwellenwertPředmět, oblast působnosti, obecné zásady, definice a finanční limity
ANWENDUNGSBEREICH VON PREIS- UND VOLUMENINDIZES IN DEN VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN GESAMTRECHNUNGENPOUŽITÍ CENOVÝCH A OBJEMOVÝCH INDEXŮ V NÁRODNÍCH ÚČTECH
Vorgesehene Anwendungsbereiche für Biozidprodukte und gegebenenfalls für behandelte WarenOblast(i) předpokládaného použití biocidního přípravku a případně ošetřených předmětů
Werkzeug- und FormenbauKonstrukce nářadí a forem
Eindrückkraft und VerformungTlaková síla a deformace
Freitext und Standardformulare.volný text a standardní formuláře.
Marktwirtschaft und StrukturreformTržní hospodářství a strukturální reformy
Meldepflicht und MeldeformatPovinnost podávat zprávy a formát zpráv
Art und Form der BeihilfePovaha a forma podpory
Füllung und Formung der Hörnchen,Plnění a tvarování rohlíků
Gesamtgröße und Form des Motorraums;celková velikost a tvar prostoru pro motor;
Sammlung und Analyse von InformationenShromažďování a analýza informací