"Anwendung des Gesetzes" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anwendung des Gesetzesaplikace zákona

Beispieltexte mit "Anwendung des Gesetzes"

Verbesserung des Funktionierens der öffentlichen Verwaltung Uneingeschränkte Anwendung des Gesetzes über öffentliche Bedienstete.Zlepšit fungování veřejné správy Plně uplatňovat zákon o veřejné službě.
Darüber hinaus können auch Baugenossenschaften, die in den Anwendungsbereich des Gesetzes über Baugenossenschaften [17] fallen, den Steuerabzug nutzen.Daňový odpočet mohou využít rovněž stavební družstva, na něž se vztahuje zákon o stavebních družstvech [17].

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anwendung des EU-Rechtsuplatňování právních předpisů EU
ANWENDUNG DER MINDESTZINSSÄTZEPOUŽITÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB
Anwendung des BeihilfenrechtsPoužití pravidel státní podpory
Anwendung des LeistungsrahmensUplatňování výkonnostního rámce
Anwendungsbereich des KapitelsOblast působnosti kapitoly
Anwendungsbereich des internen IRC-ModellsRozsah použití interního modelu IRC
Anwendung des IRB-Ansatzes auf KreditrisikenPoužití přístupu IRB k úvěrovému riziku
Anwendung des Rechtsakts wie folgt:Regulační akt se použije takto:
Gliederung und Anwendungsbereich des KapitelsStruktura a oblast působnosti kapitoly
Annahme des Gesetzesschválení zákona
Veröffentlichung des Gesetzespublikace zákona
rückwirkende Kraft des Gesetzesretroaktivita zákona
Ausfertigung des Gesetzesvyhlášení zákona
Verabschiedung des Gesetzeshlasování o zákonu
Art. 82a (1) des liechtensteinischen Steuergesetzes (Originalwortlaut).Překlad pořízen útvary Kontrolního úřadu.
Teil 1 des Gesetzes zur Reform der sozialen Sicherheit 2007.Část 1 zákona o reformě sociálního zabezpečení z roku 2007.
Weiterverfolgung der Reformen im Bereich der Sicherheit Umsetzung des Verteidigungsgesetzes.Pokračovat v reformách v bezpečnostním odvětví Uplatňovat zákon o obraně.
Der Fonds nimmt auch öffentliche Aufgaben im Sinne des Gesetzes von 2003 wahr.Fond vykonává rovněž veřejné úkoly stanovené v zákoně z roku 2003.