"Anwendung der Sorgfaltspflichtregelung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anwendung der SorgfaltspflichtregelungPoužívání systému náležité péče

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anwendung der Sonnenenergievyužití solární energie
Anwendung der Deggendorf-RechtsprechungPoužití rozsudku ve věci Deggendorf
ANWENDUNG DER MINDESTZINSSÄTZEPOUŽITÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB
Anwendung der PrüfstatistikUplatnění statistiky zkoušek
Anwendung der ÜbergangsbestimmungenUplatňování přechodných ustanovení
Anwendungsgebiet und/oder VerwendungOblast aplikace a/nebo použití
Anwendung und spezifische AnforderungenPoužitelnost a zvláštní požadavky
Anwendung und Aussetzung der AnwendungProvádění a pozastavení provádění
Anwendung der Artikel 107 bis 109 AEUVPoužití článků 107 až 109 Smlouvy o fungování EU