"Anwendbares nationales Recht" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anwendbares nationales RechtPoužitelné vnitrostátní právní předpisy

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Vertreter, Mitteilungen und anwendbares RechtZprostředkování, oznamování a platné právo
Beilegung von Streitigkeiten und anwendbares RechtŘešení sporů a rozhodné právo
internationales Steuerrechtmezinárodní daňové právo
internationales Rechtmezinárodní právo
internationales Privatrechtmezinárodní právo soukromé
nationales Rechtnárodní právo
internationales Strafrechtmezinárodní trestní právo
EU-Recht - nationales Rechtprávo EU − vnitrostátní právo
internationales Arbeitsrechtmezinárodní pracovní právo
internationales Handelsrechtmezinárodní obchodní právo
EU-Recht - Internationales Rechtprávo EU - mezinárodní právo