"Antwort auf ein Aufnahmegesuch" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Antwort auf ein AufnahmegesuchOdpověď na žádost o převzetí

Beispieltexte mit "Antwort auf ein Aufnahmegesuch"

Antwort auf ein WiederaufnahmegesuchOdpověď na žádost o přijetí zpět

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Von acht vorgelagerten Wirtschaftsbeteiligten gingen Antworten auf den Fragebogen ein.Od hospodářských subjektů na počátku výrobního řetězce bylo obdrženo osm odpovědí na dotazníky.
Von diesen interessierten Parteien gingen keine Antworten auf den Fragebogen ein.Na tento dotazník neobdržela od těchto dotčených stran žádnou odpověď.
Mit der Beantwortung solcher Konsultationen übernimmt die Auktionsaufsicht eine Verantwortung und Haftung.Tyto konzultace zakládají pro subjekt sledující dražby odpovědnost.
Der Exekutivdirektor übermittelt dem Rechnungshof bis 30. September eine Antwort auf seine Bemerkungen.Výkonný ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho vyjádření do 30. září.
Wird die Antwort auf ein Auskunftsersuchen in der Folge gegenstandslos, weil zum BeispielPokud se odpověď na dotaz stane z jakéhokoli důvodu později neplatnou, například z toho důvodu, že:
Der Direktor übermittelt dem Rechnungshof spätestens zum 30. September eine Antwort auf seine Bemerkungen.Ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho vyjádření nejpozději do 30. září.
Ihren Antworten zufolge entfallen auf sie rund 6 % der Gesamteinfuhren aus der VR China.Jejich odpovědi představují přibližně 6 % celkového dovozu z ČLR.
Von den Ausführern/Herstellern in der Volksrepublik China gingen keine Antworten auf die Fragebogen ein.Na dotazníky nezareagovali žádní vývozci ani výrobci z ČLR.