"Antritt" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Antrittnástup

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ansprüche bei Dienstantritt und bei Ausscheiden aus dem DienstNároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru
Der Prüfer muss bei Prüfungsantritt seit mindestens einer Stunde nüchtern sein.Posuzovatelé nesmí jíst po dobu nejméně jedné hodiny před započetím zkoušky.
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Versetzungen und Ausscheiden aus dem DienstVýdaje a náhrady spojené s náborem, převody a ukončením výkonu funkce
der Notwendigkeit der Bereitschaft zum sofortigen Dienstantritt des Besatzungsmitglieds,potřeba okamžité připravenosti člena posádky,
Auf Benutzerebene sind folgende Überprüfungen vor Arbeitsantritt und nach allen Maßnahmen wie z.B. Reinigung, Wartung, Reparatur etc. durchzuführenNa uživatelské úrovni provádějte před započetím prací a po všech opatřeních (například čištění, údržba, opravy atd.) následující kontroly