"Antrieb ein" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Antrieb einpohon je zapnut/zapnutí pohonu

Beispieltexte mit "Antrieb ein"

Mit diesem Taster können Sie die Weiche einrichten, indem Sie jeden Antrieb Ein und Ausschalten können.Tímto tlačítkem se výhybka nastavuje, a sice tak, že se zapínají a vypínají jednotlivé pohony.
Antrieb einschaltenzapnout pohon
Spindelantrieb Leistung einzapnutí výkonu pohonu vřetena
Antrieb meldet keine FehlermeldungPohon negeneruje žádné chybové hlášení
Antriebsschrank Elektrik und WartungseinheitSkříň s pohony, elektrika a úpravenské zařízení
Aufnahmeeinsatz in die Antriebskupplung EinsetzenVsaďte vložku do hnací části spojky
Der Direktantrieb erfolgt über einen Flachgetriebemotor.Přímý pohon je zajišťován motorem s plochými převody.
Feststoffraketenantriebssysteme mit einer der folgenden Eigenschaften:Raketové pohonné systémy na tuhá paliva s některou z dále uvedených charakteristik:
Hybridraketenantriebssysteme mit einem Gesamtimpuls größer als 1,1 MNs.Propulzní systémy hybridních raket s celkovým pulzačním výkonem více než 1,1 MNs.
Während dieser Zeit muss der Antrieb abgestellt sein.Během této doby musí být motor zastaven.