"Antrieb aus" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Antrieb auspohon je vypnut/vypnutí pohonu

Beispieltexte mit "Antrieb aus"

Die Verwendung dieses Meßsystems zur Erhöhung der Sicherheit ist kaum möglich, da es bereits vom Antrieb ausgewertet wird.Využití tohoto měřicího systému za účelem zvýšení bezpečnosti je téměř nemožné, protože generované signály jsou již vyhodnocovány pohonem.
Antriebsnormmotor auch in Ex-Schutz Ausführung erhältlichk dostání i s normovaným hnacím motorem v provedení do výbušného prostředí
Am Umschaltventil „Spülen-Prüfen“ schließen sich beide Durchgänge (beide Antriebszylinder fahren aus)U přepínacího ventilu „výplach-zkouška“ se uzavřou oba průchody (výjezd obou hnacích válců)
Hauptschalter am Antriebsschrank Elektrik ausschaltenVypněte hlavní vypínač na elektrické skříni pohonu
Unter Druck stehende Antriebselemente können unkontrollierte Bewegungen ausführen.Může dojít k nekontrolovanému pohybu hnacích prvků pod tlakem.
Die Antriebskupplung des Prüfstands und des Werkstückträger sind auf den entsprechenden Prüfling ausgelegt.Hnací části spojek zkušební stolice a nosiče obrobků jsou dimenzovány tak, aby vyhovovaly zkoušenému dílu.
Mit diesem Taster können Sie die Weiche einrichten, indem Sie jeden Antrieb Ein und Ausschalten können.Tímto tlačítkem se výhybka nastavuje, a sice tak, že se zapínají a vypínají jednotlivé pohony.
Elektroantrieb, der aus getrennten Gleichstrom- oder Wechselstrom-Sammelschienen bestehtElektrické hnací ústrojí sestávající z oddělených stejnosměrných a střídavých sběrnic
Elektroantrieb, der aus kombinierten Gleichstrom- oder Wechselstrom-Sammelschienen bestehtElektrické hnací ústrojí sestávající z kombinovaných stejnosměrných a střídavých sběrnic
innenflüssigkeitsgekühlte elektrische Antriebsmaschinen mit einer Ausgangsleistung größer als 2,5 MW,elektrické pohonné motory s vnitřním kapalinovým chlazením s výkonem větším než 2,5 MW;