"Antrieb" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Antriebpohon

Beispieltexte mit "Antrieb"

Antrieb auspohon je vypnut/vypnutí pohonu
Antrieb einpohon je zapnut/zapnutí pohonu
Antrieb einschaltenzapnout pohon
Kettenrad Motor Antriebřetězové kolo motorového pohonu
Antrieb steht auf WinkelPohon pod úhlem
Antrieb freigeben / sperrenUvolnit / Zablokovat pohon
Antrieb meldet keine FehlermeldungPohon negeneruje žádné chybové hlášení
Antrieb nicht bereit bei Start Kommandierungpohon nepřipraven při startu přikazování
Antrieb nicht bereit nach Ende Kommandierungpohon nepřipraven po ukončení přikazování
Antrieb auf Verschleiß oder Defekt kontrollierenZkontrolujte míru opotřebení pohonu a případné známky závady
Antrieb schließt Überbrückung des Schutztürschalterspohon sepne přemostění spínače ochranných dveří
die Betriebsstunden von jedem Antrieb anschauen.zobrazit si provozní čas jednotlivých pohonů.
Beim starten des Auftrags meldet der Antrieb Fehlerpři startu zakázky hlásí pohon chybu
Dampfturbinen für den Antrieb von WasserfahrzeugenParní turbíny pro pohon lodí
Während dieser Zeit muss der Antrieb abgestellt sein.Během této doby musí být motor zastaven.
Teile von Dampfturbinen für den Antrieb von WasserfahrzeugenSoučástky parních turbín pro pohon lodí
der Antrieb hat die Freigabe und bekommt fehlerhafte Sollwertepohon obdržel uvolňovací signál a dostává chybné požadované hodnoty
die aktuellen Betriebsstunden von jedem Antrieb der Linie sehen.okamžité provozní čas jednotlivých pohonů linky.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Antriebsparameterparametry pohonu
Antriebsraumprostor s hnacím systémem
AntriebstechnikHnací technika
Linearantrieblineární pohon
Antriebseinheithnací jednotka
pneumatischer Schwenkantriebpneum. výkyvný pohon
Komponenten (Antriebe)komponenty (pohony)
verschiedene Antriebsartenrůzné druhy pohonů
Antriebstechnik - LineartechnikHnací technika - Lineární technika
Antriebsmaschinen oder MotorenkombinationenMotory nebo jejich kombinace
Zwei- und Vierradantriebpohon dvou a čtyř kol,
Warnung vor RiemenantriebVýstraha! Řemenový pohon!
Fahrzeuge mit Hybrid-Elektro-AntriebVozidla poháněná hybridním elektrickým hnacím ústrojím
Spindelantrieb Leistung einzapnutí výkonu pohonu vřetena
Flugzeuge mit Strahlturbinenantrieb.proudové letouny.
verschiedene Antriebsvarianten möglichmožné jsou různé varianty pohonu
Antriebs-, Umlenkrollen und BandagenHnací, vodicí válce a pásy
Antriebsraum (Rückseite der Station)Prostor s hnacím systémem (na zadní straně stanoviště)
Antriebsmotor ist falsch angeschlossenNení správně zapojen hnací motor
Antriebskupplung auf Prüfling aufsetzenNa zkoušený díl nasaďte hnací část spojky
Antriebseinheit für Industrieroboter mit:Pohonná jednotka průmyslových robotů s:
Antriebsschrank Elektrik und WartungseinheitSkříň s pohony, elektrika a úpravenské zařízení
Antriebsmotoren für Wasserfahrzeuge, AußenbordmotorenMotory pro pohon lodí, závěsné motory
Herstellung von handgeführten Werkzeugen mit MotorantriebVýroba ručních mechanizovaných nástrojů
Teile für andere handgeführte Werkzeuge mit MotorantriebDíly ostatních ručních mechanizovaných nástrojů
Beschreibung der Prüfungen für Fahrzeuge mit Hybrid-Elektro-AntriebPopis zkoušek vozidel poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím
Bandantrieb Hubtisch (in oberer Position)Pohon pásu zvedacího stolu (v horní poloze)
Komponenten (Sensoren, Zylinder, Antriebe)Komponenty (snímače, válce, pohony)
Bandantrieb Hubtisch (in unterer Position)Pohon pásu zvedacího stolu (v dolní poloze)
Allgemeine Beschreibung des ElektroantriebsZákladní popis elektrického hnacího ústrojí
Hauptmerkmale des elektrischen AntriebssystemsZákladní vlastnosti elektrického hnacího ústrojí
Aufnahmeeinsatz in die Antriebskupplung EinsetzenVsaďte vložku do hnací části spojky
Anschlußplan gemäß Betriebsanleitung der Antriebshersteller.Schéma zapojení podle provozní příručky výrobců pohonů.