"Antragsteller ohne Rechtspersönlichkeit" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Antragsteller ohne RechtspersönlichkeitŽadatelé bez právní subjektivity

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

davon: Einzelunternehmer/Personengesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit [7]z toho: podnikatelé (fyzické osoby) / společenství bez právní subjektivity [7]
Für Einzelunternehmer/Personengesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit siehe Abschnitt 3.Pokud jde o podnikatele (fyzické osoby) / společenství bez právní subjektivity, viz oddíl 3.
Einzelunternehmen und Personengesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit (Teilgesamtheit von „Haushalte“)Podnikatelé (fyzické osoby) a společenství bez samostatné právní subjektivity – nevytvořené jako kvazikorporace –, jež jsou tržními výrobci.
Generell können Unternehmensteile, d. h. Geschäftseinheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit, keine Umstrukturierungsbeihilfen erhalten.Obecně se nemůže organizační složka podniku, neboli hospodářská jednotka bez vlastní právní subjektivity, stát příjemcem podpory na restrukturalizaci.
Untergliederung nach Zweck und getrennter Ausweis von Krediten an Einzelunternehmer/Personengesellschaften ohne RechtspersönlichkeitČlenění podle účelu a oddělené sledování úvěrů podnikatelům (fyzickým osobám) / společenstvím bez právní subjektivity