"Antisubventionsverfahren" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Antisubventionsverfahrenprotisubvenční řízení

Beispieltexte mit "Antisubventionsverfahren"

Dieses Antisubventionsverfahren ist ein Beispiel für ein solches mehrphasiges Verfahren.Toto antisubvenční řízení je příkladem takového řízení sestávajícího z více kroků.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Im Rahmen des Antisubventionsverfahrens getroffene Feststellungen sind unabhängig von der Entscheidung über die MWB.Jakákoli případná zjištění antisubvenčního řízení jsou odlišného charakteru než rozhodnutí týkající se zacházení jako v tržním hospodářství.