"Antimon" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

Antimonantimon

Beispieltexte mit "Antimon"

Antimon in RohblöckenAntimon ve formě ingotů
Antimon als gewichtsmäßig vorherrschendes anderes Element enthaltendS obsahem antimonu o hmotnosti převažující nad hmotností každého z dalších prvků
Blei in Rohform, mit Antimon (ohne Bleipulver und -flitter)Olovo surové (neopracované) s obsahem antimonu (kromě prášku a vloček)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Antimontrioxid von 3 gHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 5 gHT3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních oxidu antimonitého
Antimonpentachlorid mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr (CAS RN 7647-18-9)Chlorid antimoničný o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 7647-18-9)
auch mit einem Gehalt an Antimontrioxid von nicht mehr als 5 GHTobsahu oxidu antimonitého nejvýše 5 % hmotnostních
Blei in Rohform (ohne Bleipulver und -flitter, Blei in Rohform mit Antimon, raffiniertes Blei in Rohform)Olovo surové (neopracované), ostatní (kromě olova rafinovaného, antimonového prášku a vloček)
Organische Arsen-, Antimon- oder Phosphorverbindungen mit einer Reinheit (bezogen auf das anorganische Element) größer als 99,999 %.organické sloučeniny arsenu, antimonu a fosforu, které mají čistotou (čistotu anorganické složky) lepší než 99,999 %.