"Antenne" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Antenneanténa

Beispieltexte mit "Antenne"

Im Prüfbericht ist anzugeben, wo die Antenne aufgestellt ist.Umístění antény musí být zaznamenáno ve zkušebním protokolu.
Eine Einreihung in die Position 8529 als Teil einer Antenne ist damit ausgeschlossen.Proto je zařazení jako část antény čísla 8529 vyloučeno.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Parabolantenneparabolická anténa
Einbau der RadarantenneInstalace radarové antény
Antennenstellung am Fahrzeug, besondere Installations- und Gebrauchsvoraussetzungenpoloha antény ve vozidle, charakteristické podmínky pro instalaci a/nebo použití
Antennen und Antennenreflektoren aller Art; Teile, die erkennbar mit diesen Waren verwendet werdenAntény a parabolické antény všech druhů; části a součásti vhodné pro použití s nimi
Antennen und Antennenreflektoren aller Arten sowie Teile dafür; Teile für Hör- und Fernsehfunk-Übertragungsgeräte und FernsehkamerasAntény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů rozhlasových nebo televizních a televizních kamer
Passive EUB oder System (z. B. Zündkerzen, Kabel, passive Antenne)?Jedná se o pasivní EMP nebo systém (např. zapalovací svíčky, kabely, pasivní anténa)?
Das Fahrzeug muss normalerweise mit der Front zu einer Festantenne stehen.Vozidlo musí normálně stát čelem k pevné anténě.
Innenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang, einschließlich GeräteeinbauantennenVnitřní antény pro rozhlasové nebo televizní přijímače, včetně vestavných typů antén
Spätestens mit jeder Drehung der Radarantenne muss auch eine neue Positionsschätzung zur Verfügung stehen.Nový odhad polohy musí být k dispozici nejméně při každé otáčce radarové antény.
Innenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang (einschließlich Geräteeinbauantennen) (ohne Antennenverstärker und Funkfrequenzoszillatoreinheiten)Vnitřní antény pro rozhlasové nebo televizní přijímače (včetně vestavných typů) (kromě anténních zesilovačů a rádiofrekvenčních oscilátorových jednotek)
Außenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang über Satellit (einschließlich Rotorsysteme) (ohne Antennenverstärker und Funkfrequenzoszillatoreinheiten)Venkovní antény pro rozhlasové nebo televizní přijímače pro příjem satelitních programů (včetně rotorového systému) (kromě anténních zesilovačů a rádiofrekvenčních oscilátorových jednotek)
Außenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang(einschließlich Rotorsysteme) (ohne Empfang über Satellit Antennenverstärker und Funkfrequenzoszillatoreinheiten)Venkovní antény pro rozhlasové nebo televizní přijímače (včetně rotorového systému) (kromě pro příjem satelitních programů, anténních zesilovačů a rádiofrekvenčních oscilátorových jednotek)