"Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anteilsrechte und Anteile an InvestmentfondsÚčasti a podíly v investičních fondech

Beispieltexte mit "Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds"

Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds (AF.5)Účasti a akcie / podílové listy investičních fondů (AF.5)
Hierunter fallen börsennotierte und nicht börsennotierte Aktien, sonstige Anteilsrechte, Geldmarktfondsanteile und Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds.Tato položka zahrnuje kótované a nekótované akcie, jiné účasti, akcie / podílové listy fondů peněžního trhu a akcie / podílové listy investičních fondů jiných než fondy peněžního trhu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anteilsrechte und Investmentfondsanteile, davon: InvestmentfondsanteileÚčasti a akcie / podílové listy investičních fondů z toho akcie / podílové listy investičních fondů
Börsennotierte und nicht börsennotierte Anteile an InvestmentfondsKótované a nekótované akcie / podílové listy investičních fondů
MFIs und SFIs, die Daten über Geschäfte zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden mit Anteilen eines gebietsansässigen Investmentfonds übermitteln:Měnové finanční instituce a ostatní finanční zprostředkovatelé jako jednotky vykazující transakce s akciemi / podílovými listy rezidentského investičního fondu prováděné mezi rezidenty a nerezidenty: