"Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (F.522)" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (F.522)Akcie / podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Hierunter fallen börsennotierte und nicht börsennotierte Aktien, sonstige Anteilsrechte, Geldmarktfondsanteile und Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds.Tato položka zahrnuje kótované a nekótované akcie, jiné účasti, akcie / podílové listy fondů peněžního trhu a akcie / podílové listy investičních fondů jiných než fondy peněžního trhu.