"Anteil an der Finanzausstattung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anteil an der FinanzausstattungPodíl z finančního krytí

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Achslastanteil an der Höchstmasse des FahrzeugsHmotnost připadající na nápravu z maximální přípustné hmotnosti vozidla
Marktanteil der Einfuhren aus anderen DrittländernPodíl dovozu z jiných třetích zemí na trhu
D/V Prozentanteil des Fremdkapitals an der Finanzierung,D/V procentní podíl finančních prostředků sestávající ze zadlužení;
der Anteil von Forschern an der Erwerbsbevölkerung.podíl výzkumných pracovníků v aktivním obyvatelstvu.
E/V Prozentanteil des Eigenkapitals an der Finanzierung,E/V procentní podíl finančních prostředků sestávající z vlastního kapitálu;
Marktanteil der Einfuhren aus anderen Ländern [24]Podíl dovozu z ostatních zemí na trhu [24]
Menge und Marktanteil der Einfuhren aus anderen DrittländernDovoz z jiných třetích zemí a jeho podíl na trhu
Von Norwegens Anteil an der TAC abzuziehen (Zugangsquote).Odečte se od norského podílu TAC (přístupová kvóta).
mit einem Anteil an Kautschukfäden von 5 GHT oder mehrObsahující 5 % hmotnostních nebo více kaučukových nití